177829295_1773966686116635_6685407625025
Family Fun Day

Kindergarten English Section

​日期: 2021/4/24

​[更多圖片及活動簡介]

178446373_1773243646188939_1383193578279
幼稚園中文部匯演及學生作品展分享

幼稚園中文部

​日期: 2021/4/24

​[更多圖片及活動簡介]

179440300_1775687675944536_3652412077015
World Book and Copyright day

Primary English Section

​日期: 2021/4/23

​[更多圖片及活動簡介]

WhatsApp Image 2021-04-19 at 9.28.38 AM
通識問答比賽

小學中文部

​日期: 2021/4/17

​[更多圖片及活動簡介]

175380194_1766637176849586_5890580064899
欣賞舞台劇《苦盡甘來》

​中學中文部

​日期: 2021/4/16

​[更多圖片及活動簡介]

174782738_1766066130240024_3130417261866
聖若瑟教區中學創校90周年師生作品聯展

校慶活動

​日期: 2021/4/15

​[更多圖片及活動簡介]

163311853_1747875165392454_3666844581439
Storytelling Day

Kindergarten English Section

​日期: 2021/3/23 

​[更多圖片及活動簡介]

147841102_1716025575244080_4509770889353
迎新春嘉年華

幼稚園中文部

​日期: 2021/2/6

​[更多圖片及活動簡介]

144574697_1710158235830814_7477863778684
Educational Excursion

Primary English Section

​日期: 2021/1/30 

[更多圖片及活動簡介]

127886959_1660726650773973_6128652588499
Family Sport Day

Kindergarten English Section

​日期: 2020/11/29

​[更多圖片及活動簡介]

IMG_1541.JPG
參觀勞工主保堂

幼稚園中文部

​日期: 2020/11/23,24,27

​[更多圖片及活動簡介]

IMG_3324.JPG
K2『金像農場』探索之旅

幼稚園中文部

​日期: 2020/11/3

​[更多圖片及活動簡介]